ARTICLES

Mike Hailwood

Mike Hailwood อดีตนักแข่งรถมอเตอร์ไซค์ และ รถยนต์ ผู้ล่วงลับ

“กีฬารถแข่ง” เป็นกีฬาที่มีประวัติมาอย่างยาวนาน และ เป็น …

Mike Hailwood อดีตนักแข่งรถมอเตอร์ไซค์ และ รถยนต์ ผู้ล่วงลับ Read More »

Monza Circuit

Monza Circuit สนามแข่งรถประเทศอิตาลี ที่มีประวัติยาวนานมามากกว่า 100 ปี 

ประเทศอิตาลี นับว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่นอกจากจะเฟื่องฟ …

Monza Circuit สนามแข่งรถประเทศอิตาลี ที่มีประวัติยาวนานมามากกว่า 100 ปี  Read More »

Kia Carnival

Kia Carnival รถยนต์อเนกประสงค์ 11 ที่นั่ง ครอบครัวใหญ่ถูกใจสิ่งนี้

Kia Carnival เป็นรถยนต์อเนกประสงค์ที่ภายในกว้างขวาง และ …

Kia Carnival รถยนต์อเนกประสงค์ 11 ที่นั่ง ครอบครัวใหญ่ถูกใจสิ่งนี้ Read More »