เช็คภาษีรถยนต์

วิธี เช็คภาษีรถยนต์ พร้อมแนะนำการยื่นภาษีออนไลน์ด้วยตัวเองฉบับเข้าใจง่าย 

เช็คภาษีรถยนต์

การต่อภาษีรถยนต์เป็นสิ่งที่ต้องทำทุกปีตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ ในกรณีที่ไม่ได้ต่อภาษีรถยนต์นานติดต่อกันเกิน 3 ปี จะส่งผลให้ทะเบียนรถยนต์ถูกระงับ และไม่สามารถใช้ป้ายทะเบียนดังกล่าวได้ ซึ่งผู้ที่เป็นเจ้าของหรือขับขี่รถยนต์จะต้องนำรถไปจดทะเบียนภาษีใหม่ จึงจะได้ป้ายภาษีเก่ากลับคืนมา นั่นทำให้เสียเวลาและอาจถูกเก็บภาษีย้อนหลังได้ด้วย ฉะนั้นผู้ที่มีรถยนต์อยู่ในครอบครองควรให้ความสำคัญกับการต่อภาษี และควรทำเป็นประจำทุกปีเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา เราขอแนะนำวิธี เช็คภาษีรถยนต์ พร้อมขั้นตอนการยื่นภาษีออนไลน์ด้วยตัวเอง เพื่อให้ทุกคนเข้าใจและทำตามได้ง่าย ๆ 

แนะนำวิธี เช็คภาษีรถยนต์ พร้อมยื่นภาษีออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ กรมการขนส่งทางบก 

ก่อนจะทราบว่า ยื่นภาษีออนไลน์ต้องทำยังไง เรามาดูวิธี เช็คภาษีรถยนต์ กันก่อน ขั้นตอนแรกเข้าไปใน GOOGLE เสิร์ชคำว่า “ตรวจสอบภาษีรถยนต์” คลิกเข้าไปในเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก จะมีช่องให้เรากรอกข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ ประเภทรถ, จังหวัด/สาขา, เลขทะเบียนรถ, เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผู้ครอบครอง และรหัสรักษาความปลอดภัย กรอกข้อมูลให้ถูกต้องแล้วคลิก “ค้นหา” จะมีข้อมูลของรถยนต์ปรากฏขึ้น ให้ดูที่ช่องวันสิ้นอายุภาษีปัจจุบัน และสถานะการตรวจสภาพรถ จะทราบว่าต้องยื่นภาษียังไง ต่อไปมาดู เอกสารที่ต้องเตรียมยื่นภาษี และ วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2567 กันได้เลย 

1. เช็คข้อมูลก่อนต่อภาษีรถยนต์

ก่อนอื่นจะต้องทราบว่าประเภทรถยนต์ที่สามารถ ยื่นภาษีผ่านเว็บไซต์ หรือแบบออนไลน์ได้นั้นจะต้องเป็นรถยนต์ รถกระบะ รถตู้ ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 7 ปี และรถยนต์ รถกระบะ รถตู้ ที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี โดยนับจากวันจดทะเบียนเป็นครั้งแรก สำหรับรถที่ค้างชำระภาษีเกิน 1 ปี จะสามารถต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ได้ ทั้งนี้รถยนต์ที่มีอายุเกิน 7 ปีจะต้องผ่านการตรวจสอบสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ก่อน จึงจะ เปิดยื่นภาษีออนไลน์ 2567 ได้ โดยผู้ต่อภาษีรถยนต์จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในเรื่อง เอกสาร ซึ่งจะต้องรู้ก่อนว่า เอกสารที่ต้องเตรียมยื่นภาษี มีอะไรบ้าง 

2. เตรียมเอกสารการต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2567 ขั้นตอน แรกต้องเตรียมเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ พ.ร.บ.รถยนต์ที่ซื้อไว้ เล่มทะเบียนรถ และใบตรวจสภาพรถสำหรับรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี หรือรถที่มีการดัดแปลงสภาพ โดย เอกสาร เหล่านี้มีความสำคัญอย่างมากต่อการ สอบยื่นภาษีออนไลน์ ผู้ที่ครอบครองรถยนต์ดังที่กล่าวมาข้างต้นจะต้องเตรียมเอกสารทั้ง 3 อย่างให้เรียบร้อย เมื่อนำไป ยื่นภาษีด้วยตัวเอง ในเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบกจะทำให้กรอกข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น ทำให้การต่อภาษีรถยนต์เสร็จได้โดยใช้เวลาไม่นานมาก 

3. เริ่มต้นต่อภาษีรถยนต์ในเว็บไซต์

ขั้นตอน แรกจะต้องเข้าไปที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก (https://eservice.dlt.go.th) ในกรณีที่เพิ่ง เปิดยื่นภาษีออนไลน์ 2567 เป็นครั้งแรก จำเป็นต้องลงทะเบียนสมาชิกใหม่ก่อนเข้าใช้งานในเว็บไซต์ จากนั้นกรอกข้อมูลต่าง ๆ ตามที่เว็บไซต์ระบุไว้ให้ครบถ้วน เพื่อลงทะเบียนเข้าใช้งาน เสร็จแล้วกดบันทึก ขั้นตอนถัดมาให้เข้าสู่ระบบเพื่อ ยื่นภาษีผ่านเว็บไซต์ โดยใช้รหัสบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และรหัสผ่าน เมื่อกรอกเสร็จแล้วให้กดเข้าสู่ระบบ เว็บไซต์จะพาไปที่หน้าถัดไป มาถึงขั้นตอนนี้รับรองว่าจะไม่มีคำถาม ยื่นภาษีออนไลน์ต้องทำยังไง อย่างแน่นอน 

4. ชำระภาษีรถประจำปี

การ สอบยื่นภาษีออนไลน์ เริ่มต้นโดยการกดเลือกที่เมนู “ชำระภาษีรถยนต์ประจำปี” จากนั้นกรอกข้อมูลลงทะเบียนรถยนต์ โดยจะมีช่องที่ให้กรอกข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ ประเภทรถ, จังหวัด/สาขา และเลขทะเบียนรถ ตรงจุดนี้สามารถกรอกข้อมูลเพื่อ ยื่นภาษีด้วยตัวเอง ได้เลย เมื่อกรอกข้อมูลครบเรียบร้อยแล้วให้กดลงทะเบียนรถ หลังจากนั้นจะเข้าสู่ ขั้นตอน การยื่นชำระภาษี จะเห็นได้ว่า วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2567 นั้นทำได้ง่าย ๆ หลังจากกรอกข้อมูลจนครบแล้วให้กดยื่นชำระภาษี หากมีเลขกรมธรรม์ พ.ร.บ. แล้วก็สามารถกดออกได้เลย 

5. กรอกรายละเอียดเลขกรมธรรม์

ใน ขั้นตอน การกรอกรายละเอียดเลขกรมธรรม์จะมีช่องให้กรอกรายละเอียดหลักฐานการเอาประกันตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 หรือในกรณีที่ซื้อจากระบบ หลังจากกรอกข้อมูลส่วนนี้เสร็จแล้วจะมีช่องให้กรอกสถานที่จัดส่งเอกสาร และช่องทางการชำระเงิน สำหรับผู้ที่สงสัยว่า ยื่นภาษีออนไลน์ต้องทำยังไง ให้สะดวกสบายมากขึ้นกว่าเดิม ต้องบอกว่าวิธีที่เราแนะนำไปนั้นสามารถทำได้ง่าย สะดวกสบายและใช้เวลาไม่นาน เพียงแค่เตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่กล่าวไปข้างต้นให้พร้อม หลังจากนั้นสามารถเริ่มต้น เปิดยื่นภาษีออนไลน์ 2567 ตาม ช่วงเวลา ที่สะดวกได้เลย 

6. การชำระเงิน

นอกจาก เอกสารที่ต้องเตรียมยื่นภาษี แล้ว ในกรณีที่เป็น ผู้มีรายได้ ต้องการชำระเงินผ่านบัตรสินเชื่อ สิ่งสำคัญที่ไม่ควรลืมก็คือบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต สำหรับการ สอบยื่นภาษีออนไลน์ ทางเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบกจะมีช่องทางการชำระเงินอยู่ทั้งหมด 3 ช่องทางด้วยกัน คือ การหักจากบัญชีเงินฝาก การชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือเดบิต และชำระผ่านเคาน์เตอร์บริการต่าง ๆ รวมไปถึงตู้ ATM ของธนาคารที่เข้าร่วมโครงการด้วย จะเห็นได้ว่าการ ยื่นภาษีด้วยตัวเอง แบบออนไลน์นั้นมีขั้นตอนและวิธีการค่อนข้างง่ายและสะดวกสบายมาก ๆ 

7. รอรับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีทางไปรษณีย์

หลังจากที่ชำระเงินไปเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอน ต่อมากรมการขนส่งทางบกจะดำเนินการ สอบยื่นภาษีออนไลน์ และส่งใบเสร็จรับเงินให้ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ ซึ่งจะมาพร้อมกับป้ายวงกลม หรือที่เรียกว่าเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีทางไปรษณีย์ เมื่อมาถึงตรงนี้ก็ถือเป็นว่าการ ยื่นภาษีด้วยตัวเอง ผ่านช่องทางออนไลน์นั้นได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว ผู้ใช้สามารถนำป้ายดังกล่าวไปติดกับรถยนต์ของตัวเองได้เลย โดยป้ายภาษีทะเบียนนี้จะเป็นหลักฐานแสดงถึงการใช้งานรถยนต์อย่างถูกกฎหมาย หลังจากนั้นก็ควรต่อภาษีในปีถัดไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลัง ซึ่งสามารถทำตาม วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2567 ได้เลย 

เช็คภาษีรถยนต์

เช็คภาษีรถยนต์ พร้อมยื่นภาษีออนไลน์ด้วยตัวเองง่าย ๆ ทำได้ไม่ยุ่งยาก

หลังจากทราบแล้วว่า เอกสารที่ต้องเตรียมยื่นภาษี มีอะไรบ้าง และ ขั้นตอน การ ยื่นภาษีออนไลน์ต้องทำยังไง หวังว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองรถยนต์ทุกคนจะสามารถทำตามได้ง่าย ๆ ต้องบอกว่าในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีถูกพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด ทำให้เราสามารถดำเนินการต่าง ๆ ทางออนไลน์ได้ไม่ยุ่งยาก เช่นเดียวกับการ เช็คภาษีรถยนต์ และ ยื่นภาษีผ่านเว็บไซต์ ดังกล่าวก็สามารถทำได้ด้วยตัวเองผ่านช่องทางออนไลน์ อย่างไรก็ตามก่อนจะเริ่มต้น เปิดยื่นภาษีออนไลน์ 2567 ควรตรวจสอบคุณสมบัติของรถยนต์ รวมถึง เอกสาร ต่าง ๆ ให้พร้อมก่อนทุกครั้ง

ความรู้เกี่ยวกับรถยนต์ SUPERCAR HYPERCAR BIGBIKE หรือรถยนต์รุ่นอื่นๆ ต้องห้ามพลาดกับข่าวสารข้อมูลดีๆจาก MILELIMIT 

10 อันดับ ยางรถยนต์ขอบ18 ยี่ห้อไหนดี นุ่มเงียบ ราคาถูก ปี 2023

3 ประกันรถยนต์ ค่ายไหนดี อันไหนคุ้มค่า ฉบับปี 2023

RELATES POST